[Hướng dẫn]
Cài đặt chương trình diệt virut không xóa nhầm file main của MU


I. Đối với AVG

1. Mở AVG
2. ấn ALT + T
3. ấn A
4. Tìm Resident Shield cột bên trái
5. Click vào Exceptions
6. ấn vào nút Add path phía bên phải
7. Tìm đường dẫn đến thư mục cài MUHN
8. Ấn OK , xong.

II. Đối với Symantec Antivirut

1. Mở Symantec Antivirut -> Configure -> File system Auto-Protect
2. Check vào ô vuông nhỏ Exclude selected files and folders
3. Nhấn vào nút Exclusions -> Files/Folder
4. Tìm đường dẫn đến thư mục cài MUHN
5. Nhấn OK. Xong.

III. Đối với KIS 2011 (Kaspersky Tiếng Việt nha)

1. Mở cấu hình
2. Tab loại trừ
3.Tìm đến folder muốn loại trừ không cần quét.
4. Xong rồi đó